Kitabın/Yazının değişen anlam ve önemine dair:

*Felsefi, psikolojik, edebi, insani bir değer olarak kitap.
*Devrimin, değişimin ve geleceğin “idea”sını (b)arındıran kitap.
*İnsan olma yolunda vazgeçilemeyen bir miras olarak kitap.
*Aklı, vicdanı, bilinci, estetiği mücevher gibi işleyen kitap.
*Sevdayı, şiiri, kavgayı, insanlık davasını taşıyan kanatlar olarak kitap.
*Ruh sağlığının güvencesi olarak kitap.

Ya da

*Ticari bir meta olarak kitap; statükonun, sermayenin, iktidarın, otoritenin afyon olarak sunduğu kitap.
*Manupülasyonun, sahte bilgilerin, alacakaranlığın, iblisin söylemi olarak kitap.
*Yanılsamanın, teslimiyetçiliğin, şirinliğin, halkı oyalamanın enstrümanı olarak kitap.

Hüseyin Kaplan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir