Neo Liberalizme Bir Ok

Evrende liberal bir işleyiş yoktur, evrende rastlantılar ve zorunluluklar vardır. Fizik/doğa yasalarında liberalizme yer olamaz. O halde; sosyal hayatı, hukuku, iktisadi düzeni, eğitimi, siyaseti, diplomasiyi, felsefeyi, sanatı vb. müphem bir şeye göre düzenleyemeyiz. Liberalizm, -iktisadın haricinde- hiç bir alanda bir paradigma oluşturamamıştır, iktisat alanındaki tezlerine de paradigma denilemez zaten.


Liberal bir ontolojik kuram olamayacağına göre, liberal bir epistemoloji ve aksiyoloji (etik ve estetik değerler) de olamaz.
Muhafazakârlar gibi “düşünce suçu”ndan bahsetmezler, fakat daha kötüsünü başarırlar, onaylamadıkları düşünceleri akademisyenler, teorisyenler ve medya aracılığıyla halkın gözünden düşürüp alay konusu yapmayı başarırlar. Özgürlük anlayışları herkesi kapsamaz, burjuvaziye hizmet eden fikirlerin yayılmasını finanse eder, diğerlerini boğarlar.

Liberal bir sanat felsefesi, hukuk felsefesi, bilim felsefesi, eğitim felsefesi ve pedagoji kuramıyorlar, çünkü bu mümkün değil. Liberalizmin insan yetiştirme modeli bile yok, “bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler” tarzında yetiştirilen çocuklar da insan değil mutant oldular. Hilkat garibeleri, gulyabaniler oluyorlar görüyorsunuz.

Bu ülkede liberalizmi bir özgürlük yaklaşımı olarak savunanlar, sınıf düşmanlığını şirin bir maske ardına gizlemeyi başarıp, sermayeye ve iktidara büyük hizmetlerde bulundular, ceplerini doldurdular fakat halk için hiçbir şey yapmadılar, yap/a/mazlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir