Toplumsal Faylar Depremlerden Yıkıcıdır


İmmatür (olgunlaşmamış) kişilik; şatafata düşkündür, zevkleri kabadır, gösteriş budalasıdır. Tevazu nedir bilmez, ünvana, paraya, şöhrete tamah eder, bu uğurda yapamayacağı şey yoktur. Devasa bir binada oturmak ister, bu nedenle 15-20 katlı apartmanlara bayılırlar, tamamı kendisine aitmiş gibi böbürlenir, zevksiz döşenmiş sanatoryuma benzeyen evleri hastalık kokar. Limuzinle dolaşmak ister, bu nedenle kaba saba arabalar satın alırlar. Her şeyi abartma meraklarıyla çok sayıda çocuk sahibi olur, bir hünermiş gibi övünürler. Bir erkeklik nişanesi olarak eşlerini döverler, fırsatını bulurlarsa çok eşli yaşarlar.

Her türlü eğlenceyi fırsat bilip havai fişek attırırlar, kırsalda silahla ateş ederler. Kadınları da bunlarla gurur duyar, yediği marizleri ve yaptıkları görgüsüzlükleri anlatmakla bitiremezler. Aç gözlüdürler, kızlarını zengin koca hayalleriyle büyütür, onları yozlaştırmak için epey masraf ederler.

Güç ve otoriteyi temsil edene taparlar. Haklı ve doğru olmak mühim değildir onların gözünde, “paran kadar konuş” derler. Kültür ve sanattan, kitaplardan nefret ederler, hoyrat olan her şeyi alkışlarlar. Hakikatleri ifade edenlerden uzak dururlar, yalancıya ve dalavereciye kuyruk sallarlar. Güçlüler tarafından ezilmek ve güçsüzleri ezmekten aldıkları zevk tarif edilemez.

Hadlerini bilmezler, siyasetten anlamazlar ama yaltaklık yaparak elde edemeyecekleri şey yoktur. Estetik sahibi her varlığın düşmanıdırlar, güzel olanı imha edip geçerler. Zarif olanı küçümserler. Kudretli olmak çirkinlikse, ırkçılıksa, nefretse, ondan yana olurlar. Hayatı kirletirler, kirletmediği halde temizlemeye çabalayanlara düşman olurlar ve kendileri gibi arızalı çocuklar yetiştirirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir